Volejte 737 61 51 40 po – so 7:00 – 17:00

Povolení k likvidaci

Podle § 12, odst. (4), zákona O odpadech…:

"Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán."

Pro úplnost je nutné dále citovat alespoň část § 66, odst. (3):

"Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která: … b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna, …"

Předání odpadu osobě která není oprávněná převzít odpad je tedy nezákonné,taková likvidace odpadu je tedy nezákonnou likvidaci odpadu.

Jsme oprávnění nakládat s odpady a při převzetí odpadu vystavíme potvrzení o převzetí odpadu.

Potvrzení o převzetí odpadu (PDF) Povolení k likvidaci odpadu (PDF)